Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read
Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)?

SDGs dalam bahasa adalah Matlamat Pembangunan Mampan atau Matlamat Pembangunan Lestari, terdiri daripada 17 Matlamat yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 untuk dicapai pada 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan Bumi.

Ia juga berfungsi sebagai rangka tindakan penting negara untuk merangka polisi bagi memastikan masa depan mampan untuk rakyat. Ini merangkumi semua cabaran pembangunan dunia moden, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan alam sekitar.

Berpakat Bantu Masyarakat

#YFBM #SDG #Pembangunanmampan #fakta #charity
 

Share our story!

More Post..